CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ

Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İşlemler Uygulanır?

  1. Vefat eden vatandaşın ölüm raporu, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden veya sağlık ocağı doktorundan ya da herhangi bir doktordan alınır,
  2. Vefat gece saatlerinde olmuş ise "Alo “110” no'lu telefonu arayıp bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim alınır,
  3. İşlemler için sabah, "ölüm raporu" , vefat edenin nüfus cüzdanı ve varsa sağlık karnesi ile sağlık işleri müdürlüğüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönüştürülür
  4. Cenaze defin işlemleri için sabah mezarlığa gelinip mezar yerinin tayin edilmesi gerekir( Aile kabristanıveya normal kabristanlık)
  5. Hastanede vefat olduğunda, gömü izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir,
  6. Daha önce aile kabristanı almış olanların yeni vefatlarındaki gömü işlemlerinde, "aile kabristanı olduğuna dair belge"yi de getirmeleri gerekir.
  7. İkindi namazından sonra vefat halinde cenazenin bir ertesi gün içinde defni yapılır.
  8. Defin işlemleri sırasında yıkama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farklılık gösterebilir.)
  9. Cenaze ve gömü işlemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm işlemleri ücretsiz yapılır,
  10. Cenazenin başka bir şehre nakli gerektiğinde Sağlık İşleri Müdürlüğünden mühürlenerek yol belgesi verildikten sonra cenazenin istenilen yere gitmesine müsaade edilir.

 

 

Scroll to top