Savaştepe Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan ŞİMŞEK “Eğitim bir toplumun temelini oluşturan, devamlılığını sağlayan, gelişmesinde rol alan en önemli faktördür. Öğretmenlik, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslektir. Değerli öğretmenlerimizin özverili çalışmalarıyla yetiştirdiği, nitelikli nesiller, bu ülkeyi yarınlara daha emin adımlarla taşıyacaktır. Bir ülkenin eğitimdeki başarısı, o ülkenin eriştiği medeniyet seviyesinin göstergesidir. Bu vesile ile çocuklarımızın vatan ve millete faydalı bir şekilde yetişmesinde, geleceği için doğru kararlar vermesinde büyük rol oynayan, her türlü fedakârlığı gösteren eski meslektaşlarımın tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutlar; sağlık ve başarılar diliyorum" dedi.

 

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Devamını oku: BAŞKAN ŞİMŞEK’DEN MEVLİD KANDİLİ MESAJI

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen(köyler) Minnetler, İsadere , Çavlı Mahallesi ve ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi’ne ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 30/11/2018 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: TAŞINMAZ İHALE İLANI (İSADERE,ÇAVLU,MİNNETLER,CUMHURİYET MAH.)

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

 

Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK mesajında”Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 80. yılında minnet ve rahmetle anıyoruz’  dedi. “Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir liderdir.Bu vesile ile bu ülkeyi bizlere yurt olarak bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyorum’ dedi.

Savaştepe Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Devamını oku: BAŞKAN ŞİMŞEK’DEN CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Savaştepe Belediyesi Muharrem ayı nedeniyle Aşure Hayrı gerçekleştirdi.Cuma namazı sonrasında Çarşı Cami yanında vatandaşlara aşure ikram edildi.

Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK"Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlarla aşure etkinliğinde bir arada olmaktan mutluyuz.Aşure etkinliğine katılan herkese çok teşekkür eder ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum"dedi.

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen(köy) Sarıbeyler Mahallesi’ne ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 19/10/2018 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

Devamını oku: SARIBEYLER MAH.İŞYERİ KİRA İLANI

Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Belediye Başkanı Turhan ŞİMŞEK"Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutlar, tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımı ve minnet duygularımı sunuyorum" dedi.

SAVAŞTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

6360 Sayılı Kanun geçici 1.maddesinin 3.fıkrası uyarınca; tüzel kişilikleri kaldırılarak mahalleye dönüşen(köy) Minnetler Mahallesi’ne ait kiraya verilecek aşağıda belirtilen taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci Maddesi gereğince 05/10/2018 Cuma günü saat 14:30’da Belediye Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda Açık İhale Usulü ile kiraya verilecektir.

S.NO

MAHALLE

CİNSİ

ALANI M²

ÖDEME

1 Yıllık Muamman Bedeli TL

Geçici Teminat Tutarı TL

KİRA MÜDDETİ

1.

Minnetler

Arazi

47.349,70 M²

Peşin

1.500,00 TL

% 3

1 YIL

1.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

1.1.1- GERÇEK KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Son 6 aya ait ikametgah belgesi ve tebligata esas Adres Beyanı

            b. Nüfus cüzdanının aslı veya noter tasdikli kimlik belgesi

            c. Geçici teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d. Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

1.1.2- TÜZEL KİŞİ OLMASI HALİNDE;

            a. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayii Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

            b.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

     1. Tüzel Kişi olması halinde, ilgisine göre Tüzel Kişiliğin Ortakları, Üyeleri veya kurucuları ile Tüzel Kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

            c.   Geçici Teminat mektubu veya Geçici Teminat mektupları dışındaki teminatların Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar

            d.   Vekaleten ihaleye katılma halinde vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

   2- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

2.1. İhale dokümanı, mesai saatleri dahilin de 100,00-TL ücret ile Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

2.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

3- Geçici teminat banka mektubu veya Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılacak olup, geçici teminatın yatırıldığına dair, banka dekontu aslı, ihale saatinde Komisyon Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4- İhale Kısmi tekliflere açıktır.

5- İhaleye gireceklerin istenilen belgeleri en geç 04 Ekim 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

6- İhale, İhale tarihinden sonra en geç 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir.

7- Savaştepe Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

    

 

Scroll to top