Skip to main content
DuyurularGenel

Balıkesir Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü İlanı

İlimiz, Savaştepe ilçesine bağlı Sarısüleymanlar Mahallesinde, olası muhtemel heyelan nedeniyle Valiliğimiz teknik personellerince mahallinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen 07.04.2022 tarihli jeolojik etüt raporunda; 37 konut ve 36 ahırın heyelan afetine maruz olması nedeniyle nakli öngörülmüştür.

07.04.2022 tarihli jeolojik etüt raporu ekinde bulunan Afete Maruz Bölge Haritası sınırları içerisinde konutu bulunduğu halde, afetzede isim listesinde isimleri bulunmayanlar ile afetzede isim listesin itiraz eden kişilerin 09.05.2022 – 07.06.2022 tarihleri arasında Balıkesir Valiliğine birer dilekçe ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

07.04.2022 tarihli jeolojik etüt raporu eki afete maruz bölge sınırlarını gösterir haritadaki bölge, inşaat açısından sakıncalı olduğundan, bu bölgede her türlü inşaatın yapılması yasaktır.