Skip to main content
Duyurular

Görevde Yükselme Sınav Sonuçları

04 Temmuz 2009 tarih ve 27278 (Değişik:RG-7/5/2014-28993) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ”Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 16. Maddesi gereğince Belediyemizde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 1 adet 8 dereceli ”Zabıta Memuru” kadrosu için yapılan Görevde Yükselme Yazılı ve Sözlü Sınavı Başarı listesi.

Adı Soyadı Unvanı Aldığı Puan

Ahmet ARSLAN Memur 82,75