Skip to main content
Duyurular

METRUK YAPI İLANI

3194 sayılı İmar Kanunun 39. ve 40. maddeleri gereğince güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede olduğu belediye ve valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye ve valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapılan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile belediye web sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 gün geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Tehlike durumu yapı ve civarının boşaltılmasının icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta eşliğinde derhal tahliye edilir.

Aşağıda listede ada ve parselleri yer alan 39. ve 40. maddeleri gereğince metruk yapılar hakkında belediyemizce işlem başlatılacağı duyurulur.

Akpınar – Pınarlı 138 ada 3 parsel

Akpınar – Pınarlı 141 ada 1 parsel

Akpınar – Pınarlı 141 ada 4 parsel

Aşağıdanışment 103 ada 10 parsel

Eğerci 110 ada 11 parsel

Eğerci 201 ada 5 parsel

Mecidiye 130 ada 13 parsel

Mecidiye 140 ada 1 parsel

Söğütçük 128 ada 11 parsel

Söğütçük 128 ada 10 parsel

Söğütçük 134 ada 20 parsel

Söğütçük 125 ada 6 parsel

Kalemköy 122 ada 4 parsel

Kalemköy 106 ada 2 parsel

Güvemküçüktarla 110 ada 20 parsel

Güvemküçüktarla 136/0

Güvemküçüktarla 133 ada 14 parsel

Sarıbeyler 0 ada 386 parsel

Sarıbeyler 0 ada 369 parsel

Çukurçayır 116 ada 34 parsel

Koğukyurt 107 ada 5 parsel

Koğukyurt 108 ada 1 parsel

Koğukyurt 109 ada 1 parsel

Koğukyurt 109 ada 3 parsel

Koğukyurt 106 ada 1 parsel

Koğukyurt 121 ada 16 parsel

Yeşilhisar 104 ada 59 parsel

Yeşilhisar 104 ada 72 parsel

Yeşilhisar 125 ada 13 parsel

Yeşilhisar 125 ada 28 parsel

Yeşilhisar 104 ada 39 parsel

Tavşancık 128 ada 6 parsel

Tavşancık 128 ada 7 parsel

Hıdırbalı 115 ada 7 parsel

Hıdırbalı 114 ada 1 parsel

Hıdırbalı 114 ada 2 parsel

Hıdırbalı 114 ada 3 parsel

Hıdırbalı 104 ada 5 parsel

Hıdırbalı 105 ada 4 parsel

Hıdırbalı 105 ada 3 parsel

Yukarıkaraçam 101 ada 148 parsel

Yukarıkaraçam 101 ada 149 parsel

Yazören 104 ada 12 parsel

Yazören 109 ada 4 parsel

Karacalar 0 ada 1296 parsel